ตรวจสอบบัญชีอินเทอร์เน็ต (WiFi)


" ขณะนี้มีนักเรียนมาลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว 365 คน จากนักเรียนทั้งหมด 963 คน "

กรณีที่เข้าตรวจสอบไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ 028-079-555 ต่อ 319